Back To Basics For Touki Toussaint

Touki Traits

In his final 24 appearances Touki Toussaint recorded a 3.11 ERA in 121.2 innings